Vyšli jsme z vody

Všechen život na zemi vznikl ve vodě. Vlahé, hýčkající, poskytující životodárné prostředí, zabezpečující dostatek živin, stravu, možnost rozmnožování, spojující nás všechny s přírodou a naším prapůvodním harmonickým způsobem bytí na této planetě. Věky nás přesunuly na pevninu. Voda však zůstává nejvlastnější nám hýčkající pramátí, která hojí bolesti a dává zapomenout na strasti světa i života samého. Globalizovaná, odosobňující přítomnost se nás ale snaží vyrvat harmonickému sepjetí s přírodou a naší planetou. Zbavuje nás naší lidské prapodstaty. Braňme se tomu, jinak naše lidství přijde vniveč.

Jak si bránit lidství

Ač živoříme mezi panelovými, kovovými, skleněnými