Překlady a tlumočení za výhodné ceny

Tlumočník se dokáže orientovat v celé řadě oborů, z nichž mnohé jsou vysoce specializované. Nezřídka také při zastává úlohu zprostředkovatele při komunikace mezi partnery.
Nejběžnější se provádí tzv. simultánním způsobem, při kterém stálá koncentrace tlumočníka vyžaduje vysoké požadavky na jeho kvalifikaci. Tlumočníci se sice střídají, ale odpočívající kolega je pořád ve střehu, aby neztratil přehled a mohl tak po odpočinku okamžitě navázat na střídajícího. Nároky na tlumočení se zvyšují, pokud řečník svůj projev čte. Simultánní Tlumočení se provádí na mezinárodních seminářích či kongresech.

Důvěrné informace

Pro nás pracující tlumočník si musí být vědom skutečností, že při tlumočení jsou nezbytné další fakta jako mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišel do styku během práce, loajalita i příjemný vzhled.