Dodržujeme všechny postupy, které jsou právně nutné

Project management je ojedinělý způsob, který s sebou nese nesnadné kroky, které se musí dodržovat. Díky nadměrným zkušenostem v oboru stavebnictví nedojde k žádným velkým komplikacím. Pokud se rozhodnete pro společnost Conact, tak se můžete těšit na obrovské vydařené cíle v podobě realizovaných staveb ve velkolepém stylu.

Všechny procesy legislativy jsou námi dodrženy

Project management je souhrou náhod? To jste na omylu. Musí se dodržovat všechny právní kroky a legislativní procesy. Územní rozhodnutí musí být plně funkční a platné. Rozhodne se o umístění stavby a veřejnoprávní smlouvou se vše potvrdí. Další rozhodnutí o změně stavby či o dělení anebo scelování pozemků také zajistíme na výbornou.